กระจกเจียร

Posted on: สิงหาคม 12, 2017, by :

◌ กระจกเจียรปรีคืออะไร

เป็นกระจกที่ขัดขอบด้านล่างให้ลาดเอียงลง โดยมากจะทารอบทั้ง 4 ด้าน เพื่อความสวยงามเวลาที่แสงสะท้อนที่มุมจะเกิดแสงหักเหเหมือนแก้วเจียระไน ราคาของกระจกเจียรปรีนี้จะ

แพงกว่ากระจกธรรมดา และต้องระวังขอบแตกหรือบิ่นเวลาติดตั้ง เนื่องจากขอบกระจกที่เจียรแล้วจะบางมาก

◌ ออกแบบหน้าต่างบานเกล็ดกระจก

ข้อที่ต้องคำนึงถึงมีอยู่ด้วยกัน 2 ข้อ คือ 1. ไม่ควรให้หน้าต่างกว้างเกินไป เพราะอุปกรณ์ปรับมุมจะรับน้าหนักกระจกไม่ไหว ทาให้แอ่นหรือแตกหักได้ ดังนั้นขนาดความกว้างที่เหมาะสมคือไม่ควรเกินกว่า 70 เซนติเมตร 2. คือ เรื่องความหนาของกระจกที่จะใช้หากเป็นกระจกที่มีความหนามาก อุปกรณ์ปรับมุมก็จะรับน้าหนักไม่ไหว หรือไม่ก็ยากที่หมุนเปิดปิด หากเป็นกระจกที่บางเกินไป ก็จะแตกง่ายเวลาหมุนปรับองศา สรุปว่าควรเลือกกระจกที่มีความหนาประมาณ 1/2 เซนติเมตร

◌ ประตูที่เปิดสู่ด้านนอกอาคารต้องเปิดออกเสมอ

ประตูอาคารบ้านเรือนที่เป็นประตูเปิดออกสู่นอกอาคาร และมีฝนสาดถึง จะต้องเป็นประตูที่เปิดออก และบานประตูจะต้องอยู่ต่ำกว่าระดับพื้นภายในเสมอ โดยขาวงกบจะวางอยู่บน

พื้นภายนอก ทั้งนี้เวลาฝนตก น้าฝนที่สาดเข้ามาก็จะไหลลงตามด้านข้างประตู แต่ไม่สามารถเข้าสู่ภายในอาคารได้