จานดาวเทียม

Posted on: สิงหาคม 12, 2017, by :

ตะเฆ่สันคือ สันของหลังคา ที่เป็นสันขึ้นมา มักจะมีกระเบื้องครอบมุมทาให้ไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องน้ารั่ว ตะเฆ่สันที่ดีจะต้องเป็นสันตรงไม่บิดหรือโค้งตกท้องช้าง ถ้าไม่เป็นเช่นนั้น

แสดงว่าโครงหลังคาบ้านคุณกาลังมีปัญหา อาจจะหักพังลงมาได้ให้รีบแก้ไขโดยด่วน

◌ ลงทุนแพงหน่อยแต่อยู่ได้หลาย ๆ ปี รางน้าตะเฆ่ราง

การลงทุนที่ว่านี้คือ การลงทุนซื้อรางน้าที่จะวางในแนวของตะเฆ่รางเป็นแบบสเตนเลส ซึ่งมีราคาแพงกว่าอะลูมิเนียม และสังกะสีชุบหลายเท่านัก แต่ความแข็งแกร่งและทนทานไม่เป็นสนิมตลอดกาลนั้นเป็นสิ่งดีเพราะมักจะทาให้หลังคาบ้านไม่รั่ว ฝ้าไม่บวม และสิ่งที่เสียหายจะตามมาอีกมากมาย จึงเชื่อได้ว่าการลงทุนในสิ่งที่เห็นว่ามีประโยชน์มาก ๆ ในตอนต้น บั้นปลายก็จะสบายไปจนตาย

◌ กระเบื้องรับจานดาวเทียม

ยุคของการสื่อสารด้วยดาวเทียม กลายเป็นเรื่องธรรมดาสาหรับชาวบ้านโดยทั่วไป สามารถหาซื้อกันได้เหมือนของเล่น แต่ปัญหาจะเกิดหลังจากจะนามาติดตั้ง ยิ่งถ้าหลังคาเป็นแบบมุงกระเบื้องหลังหลังแล้วแทบจะหมดสิทธิ์ในการเลือกตั้ง แต่ยังดีที่ตอนนี้มีคนพยายามคิดกระเบื้องมุงหลังคาแบบพิเศษสามารถทา

เป็นกระเบื้องขา 3 ขา ยื่นขึ้นมารับขาตั้งจานดาวเทียมอีกทั้งยังสามารถปรับมุขของจานดาวเทียมได้อีกด้วย หลังคาที่จะติดตั้งได้นี้ไม่ค่อยมีความชันของหลังคาเกิน 45™ และควรติดตั้งในแนวของจันทันเพราะจะรับน้าหนักจานดาวเทียมได้ดี และไม่ควรติดตั้งในบริเวณที่อยู่ใกล้ชายคาโดยรอบจนเกินไป ควรห่างขึ้นมาสักประมาณ 1.50 เซนติเมตร เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 1 ใน 3 ขาของกระเบื้องที่เป็นฐานจะมรฐานหนึ่งที่ออกแบบไว้เป็นรูสาหรับสอดใส่สายอากาศลงไป โดยที่น้าไม่สามารถจะซึมผ่านรูนี้เข้าไปได้