ตะเฆ่ราง

Posted on: สิงหาคม 12, 2017, by :

◌ เรื่องน่าคำนึงถึงสาหรับช่องทางเข้า-ออกของลม

หากเราวางตำแหน่งช่องลมให้ตรงกันทั้ง 2 ด้าน ลมจะพัดเข้าห้องและผ่านออกไปเลย แต่ถ้าเราเลื่อนช่องลมออกให้เบื้องกับช่องลมเข้าลมที่พัดเข้ามาในห้องจะหมุนเวียนก่อนแล้วค่อยผ่านออกไป ทาให้การระบายอากาศกระจายทั่วห้องกว่าแบบแรก แต่ที่สำคัญที่สุดถ้าไม่มีช่องให้ลมออกก็จะไม่มีลมพัดเข้ามา

◌ ปัญหาของประตูบานเลื่อนสวนกัน

การทาประตูบานเลื่อนสวนกัน จะได้ประโยชน์ในแง่ของความสวยงาม การเปิดช่องแสงให้แสงสว่างเข้ามาภายในห้องมากขึ้น และยังเพิ่มมุมมองภายในห้องให้แลดูกว้างขึ้น แต่ก็น่าจะชั่งน้าหนักดูกับข้อเสียของมันในเรื่องของการรับลมได้ไม่เต็มที่ คือสามารถเปิดรับลมได้เพียงด้านเดียว เรื่องของราคา (ซึ่งจะสูงกว่าปกติแน่นอน) เรื่องของความไม่แข็งแรง เนื่องจากน้าหนักของกระจกกดลงบนพื้นมาก เวลาเลื่อนจะไม่สะดวกเท่ากับหน้าต่างบานเลื่อน และหากคิดจะติดบานมุ้งลวดเพิ่มขึ้นอีก จะทาให้วงกบรวมทั้งหมดมีความหนาแน่นมากกว่าปกติ

◌ ปูนพอกสันหลังคาเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้ว

เพราะในปัจจุบัน เขามีกระเบื้องครอบสันหลังคาสำเร็จรูปวางต่อกันเป็นชิ้น ๆ สะดวกรวดเร็ว มีทั้งแบบครอบมุมและปีกนก สวนแบบเดิมที่ใช้ปูนพอกนั้น มักจะมีปัญหาเกี่ยวกันปูนร้าวและน้าซึมเข้าไปหรือถ้ากระเบื้องแผนบนสุดที่ติดกับครอบปูนแตกก็จะเปลี่ยนแผ่นใหม่ไม่ได้ จนกว่าจะทุบครอบปูนออกเสียก่อน

◌ ทาไมต้องตะเฆ่ราง ทาไมต้องตะเฆ่สัน

ตะเฆ่รางคือ สันของหลังคาที่เห็นเป็นรางหุบลงไป ปัญหาที่มักเกิดกับตะเฆ่รางก็คือ การรั่ว อันเนื่องมากจากตะเฆ่ปิดหรือรางน้าในตะเฆ่บิดหรืออุดตัน หรือรางน้าเป็นสนิมและมีขนาดเล็กเกินไป