(ถังเก็บน้า)

Posted on: สิงหาคม 27, 2017, by :

หากไม่มีความจาเป็นจริง ๆ (ความจาเป็นในที่นี้หมายถึงท่านไม่มีที่ดินเพียงพอที่จะวางถังน้านบดิน หรือท่านเองทนความน่าเกลียดน่าชังของถังน้าบนดินไม่ได้จริงๆ) เราขอแนะนาว่าอย่าวางถังน้า (ถังเก็บน้า)เชื่อหรือไม่….คุณน่าจะเลือกโถส้วมก่อนการสร้างบ้านไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเรืองที่ว่านี้เป็นเรื่องจริง เพราะสุขภัณฑ์ในบ้านเรา ต่างยี่ห้อกันแล้ว จุดหรือระยะการวางท่อเข้าสู่สุขภัณฑ์ก็แตกต่างกันออกไปด้วย จึงขอแนะนาว่าคุณน่าจะเลือกยี่ห้อสุขภัณฑ์ (รุ่นเอาไว้ทีหลังยังได้) เสียก่อนที่เขาจะเทพื้นคอนกรีต เพื่อผู้ก่อสร้างจะได้เตรียมวางท่อไว้ให้ถูกจุดบ้านคุณจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องรั่วซึมจากห้องน้า หรือปัญหาสุขภัณฑ์ใช้ไม่ได้ไงครับ

ใต้ดินเลยเพราะเวลาถังน้าหรือท่อน้ามันแตก…ท่านจะไม่มีทางรู้เลยจนกว่าบิลค่าน้าจากการประปาฯ จะมาถึง (ถังน้าจะต้องมีท่อระบายน้าล้นใต้ดิน เวลาน้าล้น ก็จะไหลลงสู่ท่อระบายน้าโดยตรง)

การแตกของ

ถึงน้าหรือการหักของท่อน้าอาจเกิดจากสาเหตุได้หลายประการ เช่น โครงสร้างของถึงน้า โดยส่วนใหญ่มักจะแยกออกจากตัวอาคาร และโครงสร้างของถึงน้ามักจะใช้เข็มสั้นกว่าตัวอาคาร การทรุดตัวจะไม่เท่ากัน ทาให้เกิดการฉีกขาด – หักทาลายได้หรือหากมีการก่อสร้างบริเวณใกล้เคียงที่สร้างความสั่นสะเทือนหรือเกิดการไหล (หรืออัด) ของดิน ถังน้าของท่านก็จะวิบัติได้โดยง่าย

  • ท่อสีเทา เป็นท่อที่อ่อนแอที่สุดใช้ทาท่อน้าทิ้งทนแรงอัดอะไรไม่ได้มาก
  • ท่อสีฟ้า เป็นท่อที่มีความแข็งแรงขนาดกลาง ใช้ทาท่อน้าใช้ที่มีแรงอัดของน้า เพราะแรงอัดได้มากพอ
  • ท่อสีเหลือง เป็นที่ที่มีความแข็งแรงมากที่สุด ใช้ร้อยสายไฟฝังในอาคารได้เราเตือนคุณแล้ว…มีบ้าน….อย่าทาถังน้าใต้ดิน