ปูพรม

Posted on: สิงหาคม 12, 2017, by :

◌ จะปูพรมต้องติดบัวพื้นก่อนหรือหลัง

ต้องติดบัวพื้นและทาสีให้เสร็จเสียก่อน เพราะพรมจะเป็นวัสดุปูพื้นชื้นสุดท้ายที่จะปู เนื่องจากมันจะเลอะได้ง่ายและดักเก็บฝุ่น ถ้างานในส่วนอื่น ๆ ของบ้านยังไม่เสร็จ เช่น งานขัดพื้นไม้ปาร์เกต์หรืองานทาสีบ้านก็ไม่ควรที่จะปูพรมที่พื้น จริง ๆ แล้วขั้นตอนในการปูพรมนั้นง่ายมาก ใช้เวลาไม่นานนักก็ปูเสร็จและสามารถเข้าไปอยู่ไปใช้ได้เลยทันทีจึงไม่ใช่เรื่องยากอะไร ที่เราจะติดตั้งบัวพื้นและมาสีให้เสร็จเสียก่อนที่จะปูพรม

◌ วิธีจบบัวพื้น (บัวเชิงผนัง)

บัวพื้นถ้าเราจบด้วยด้านสกัดก็จะเห็นเป็นเสี้ยนไม้ซึ่งไม่สวยงามควรตัดบัวเป็นแนวเฉียง แล้วหักมุมให้ด้านสกัดหันลงสู่พื้น เพียงเท่านี้ก็จะได้ตัวจบของบัวพื้นได้อย่างสวยงาม

◌ คุณลืมค่าใช้จ่ายที่ต้องให้กับหน่วยราชการหรือเปล่า

เช่นค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน ค่าโอนที่ดิน ค่าขอเลขที่บ้าน ค่าตั้งมิเตอร์ไฟ และมิเตอร์น้าใหม่ ค่าย้ายเสาไฟ กรณีที่มันตั้งขวางทางเข้า-ออก และอื่น ๆ อีกมากมายที่จะต้องเกี่ยวข้องกับทางราชการ

◌ ค่าแบบของสถาปนิกและค่าพิมพ์เขียว

เจ้าของบ้านเวลาคิดงบประมาณของการก่อสร้างมักจะลืมรวมค่าออกแบบของสถาปนิกลงไปด้วย หรือค่าพิมพ์เขียวแบบที่เจ้าของบ้านมักขอจากสถาปนิกอยู่บ่อย ๆ นอกเหนือจากที่สถาปนิกจะต้องให้กับเจ้าของบ้านอยู่แล้วประมาณ 7-8 ชุด

◌ ค่าน้าค่าไฟของเรือนพักคนงาน

หน่วยงานก่อสร้างมักจะมีเรือนพักคนงานมากินมาอยู่ด้วย จาเป็นจะต้องใช้ไฟใช้น้าเป็นจานวนมาก เจ้าของบ้านควรคุยกับผู้รับเหมามาให้ชัดเจนเสียก่อนว่าใครจะเป็นคนออกเงินในส่วนนี้ เพราะผู้รับเหมาบางรายชอบพาคนงานหนีไปก่อนที่งานก่อสร้างจะเสร็จ