ภูเขาหลายลูก

Posted on: สิงหาคม 27, 2017, by :
  1. ขนาดบ่อเกรอะสีฟ้าใส ท้องฟ้าสีคราม หาดทรายสีขาวทั้งหมดรวมกันแล้วได้ความหมายที่คล้ายคำว่าสวรรค์ผมยังไม่เคยไปสวรรค์ แต่อ่าวมาหยาสวยงามพอๆกับสวรรค์ที่เคยจินตนาการไว้ความงามเกิดจากและบ่อซึมเล็กเกินไป (ในการก่ออาร้างผู้ออกแบบจะกำหนดขนาดของบ่อเกรอะบ่อซึมไว้ให้มีขนาดเหมาะสมกับจานวนคนที่ใช้ส้วมหากใช้อาคารผิดประเภท หรือผู้รับเหมาทาผิดขนาด ขนาดของบ่อเกรอะ บ่อซึมโตไม่พอ ก็จะทาให้เต็มง่ายและเต็มเร็วเพราะช่องว่างน้อย น้าซึมออกไม่ทัน)
  2. มีสิ่งของที่ไม่น่าความงาม หลายอย่างประกอบเข้าด้วยกันหาดทรายหลายแห่งสวย น้ำทะเลหลายที่สวย ภูเขาหลายลูกสวย ท้องฟ้าหลายที่สวย แต่ทั้งหมดนี้รวมกันอยู่ที่อ่าวมาหยา เหมือนภาพวาดที่มีองค์ประกอบลงตัวจากนั้นพี่ๆ ผู้นำทัวร์และนำทางก็พาพวกเราไปดำน้ำ (แบบใส่ชูชีพ) ดูปะการังและปลาทะเลจะใส่ลงไปในโถส้วมเข้าไปอยู่ เช่นผ้าอนามัย ถุงยางอนามัย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะไม่ยอมสลายและอุดตัน
  3. ผู้ที่ใช้บ่อเกรอะ ที่ใช้เครื่องกลช่วยการย่อยสลาย ซึ่งโฆษณาว่าเป็นถึงส้วม ไม่มีวันเต็ม แต่เดี๋ยวก็เต็ม เดี๋ยวก็เต็ม น่าจะลองตรวจเช็คดูด้วยว่า คุณเสียบปลั๊กไฟฟ้าให้เครื่องจักรมันทางานหรือเปล่า!!!เหตุทั้งหมดดังกล่าวข้างต้น คุณอาจจะลองตรวจเช็คด้วยตนได้ แต่หากส้วมของคุณยังมีปัญหาอยู่ ก็ต้องเดินไปหาผู้รู้จริงๆ แล้วเท่านั้นแหละครับท่อเอสล่อนแบบ สีเหลือง สีฟ้า และสีเทา ต่างกันอย่างไรว่ากันแบบลูกทุ่งไม่จาเป็นต้องใช้ศัพท์ทางเทคนิคใดๆ ท่อเอสลอนแยกตามความเข็งแรงได้ดังต่อไปนี้