รับถมที่ดิน ราคาถูก มหาชัย

Posted on: สิงหาคม 12, 2017, by :

สีเหลือง เป็นท่อที่มีความแข็งแรงมากที่สุด ใช้สาหรับงานร้อยสายต่าง ๆ เช่น สายไฟ สายโทรศัพท์ สายทีวี หรือจะฝังในกาแพงหรือในส่วนของโครงสร้างที่เรามองไม่เห็นหรือเปลี่ยนได้ยากลาบาก

ข้อคิดที่สำคัญก่อนลงมือต่อเติมบ้าน

บ้านเหมือนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง ที่จะต้องเติบโตและแก่เฒ่าชราไป ดังนั้น การต่อเติมบ้านเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นได้ มีข้อคิดที่น่าสนใจว่าเมื่อลงมือต่อเติมบ้านจะทาอย่างไร

– ถามตัวเองก่อนว่ามีเงินหรือเปล่า หากมีงบประมาณที่แน่นอน จงวางแผนที่จะใช้เงินนั้นเพียง 70% ของเงินที่มี เพราะการต่อเติมบ้าน อาจพบกับปัญหาการบานปลายได้ง่ายกว่าการสร้างบ้านใหม่

– ตรวจเช็คว่าการต่อเติมนั้นผิดกฎหมายหรือไม่ และหากจาเป็นต้องขออนุญาตต่อทางราชการ ก็ดาเนินการเสีย

– ระวังปัญหาโครงสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเชื่อมโครงสร้างเก่ากับโครงสร้างใหม่ เพราะอาคารใหม่กับอาคารเก่าจะทรุดตัวไม่เท่ากันแน่นอนเกิด “อาคารวิบัติ” ได้ หรือท่อแตก สายไฟขาด อันเนื่องจากการทรุดตัวไม่เท่ากัน

– ตรวจเช็คประปา – ไฟฟ้า สาหรับส่วนที่ต่อเติมว่าจะเอาจากไหนมาใช้ และอย่าต่อโดยไม่รู้เรื่อง เช่นดึงสายไฟเล็กๆ จากบ้านเก่ามาเข้าบ้านใหม่ทั้งหลัง สายไฟอาจช๊อตและไฟไหม้….ทั้งบ้านเก่าบ้านใหม่..หายหมด

อย่าสุ่มสี่ สุ่มห้า เปลี่ยนพื้นสำเร็จ กับ พื้นหล่อกับที่…พังแน่นอน ?

เป็นเรื่องที่น่าเศร้าไม่น้อยเลย ว่าผู้รับเหมาบ้านเราหลายคนทาให้เกิดอาคารวิบัติโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ โดยการเปลี่ยนแปลงแบบวิศวกรรมโครงสร้างของพื้นจากพื้นหล่อกับที่ธรรมดา ไปเป็นพื้นสำเร็จเพื่อการทางานที่ง่ายกว่า…และบางทีก็เปลี่ยนจากพื้น