รับถมที่ สมุทรสาคร

Posted on: สิงหาคม 12, 2017, by :

◌ ประตูห้องเก็บของควรเปิดออกด้านนอก

ประตูห้องเก็บของควรเปิดออกด้านนอกเพื่อให้มีพื้นที่ในการเก็บของมากขึ้น เพราะหากประตูเปิดเข้าด้านในห้องอาจจะติดอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่ฝังเก็บไว้ในห้อง เช่น ไม้กวาด ลังเก็บของหล่นลงมาขวางประตู จนประตูไม่สามารถจะเปิดเข้าไปได้นั่นเอง

◌ ประตูมุ้งลวด

การใช้ประตูมุ้งลวดติดกับประตูบานที่เปิดออกภายนอกนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงหรือแมลงบินเข้ามารบกวนภายในบ้าน และช่องมุ้งลวดยังปล่อยให้ลมพัดผ่านได้ประมาณ 60% แต่อย่าลืมว่าการติดตั้งประตูมุ้งลวดต้องให้อยู่ด้านในบ้าน และประตูบ้านก็จะเปิดออกด้านนอกเสมอ ส่วนชนิดของประตูมุ้งลวดมีทั้งแบบบานเปิดและแบบบานเลื่อน หากคิดจะติดตั้งประตูมุ้งลวดชนิดบานเลื่อน ก็ให้ระวังแมลงหรือยุงจะเข้ามาระหว่างตัวบานเลื่อนกับบานติดตาย

◌ หน้าต่างบานเปิดควรสูงกว่าโต๊ะทางานที่ติดหน้าต่างรวม 10 เซนติเมตร

โดยทั่วไปแล้วโต๊ะทางานจะสูงกว่าพื้นประมาณ 80 เซนติเมตร หากเราวางหน้าต่างให้ขอบล่างสูงจากพื้นเท่ากันกับขอบโต๊ะหรือต่ำกว่าขอบโต๊ะก็จะเกิดปัญหา เช่น ลมจะพัดเอากระดาษบนโต๊ะจนปลิวและบางทีหากขอบวงกบอยู่ต่ำกว่าขอบโต๊ะ เรายังไม่สามารถเอื้อมไปล็อกกลอนตัวล่างได้อีก ฉะนั้นทางที่ดีหาก

คิดจะวางโต๊ะไว้ชิดกับหน้าต่างแล้ว ควรให้ขอบล่างสุดของหน้าต่างสูงจากขอบโต๊ะทางานประมาณ 10 เซนติเมตร

◌ การเลือกตำแหน่งของประตูห้องนอน

จะวางตำแหน่งประตูเข้าห้องนอน ควรเผื่อระยะให้เพียงพอสาหรับตู้เสื้อผ้าเอาไว้ด้วย คือ ระยะประมาณ 65 เซนติเมตร ไม่ควรวางประตูให้ชิดผนัง หรือเว้นระยะจากผนังเพียง 20-30 เซนติเมตร จะทาให้บริเวณนี้เป็นซอกไม่สามารถวางอะไรได้ เป็นที่กักเก็บฝุ่นหรือสิ่งสกปรก ซึ่งจะทาให้ทาความสะอาดลาบาก