รับถมที่ สมุทรสาคร

Posted on: สิงหาคม 12, 2017, by :

วิศวกรโดยส่วนใหญ่จะคานวณโครงสร้างโดยใช้มาตรฐานกาลังอัดของ Portland Cement พอมาทาจริงๆ หากผู้ก่อสร้างใช้ปูน Silica Cement ซึ่งแข็งแรงน้อยกว่า โครงสร้างของคุณก็ไม่แข็งแรง….ดังนั้นก่อนการก่อสร้างตรวจหรือถามผู้ออกแบบสักนิดว่าเขา

ออกแบบว่าให้ใช้ปูนชนิดใด…รายการใช้ปูนผิด (โกง ?) แบบนี้หาดูได้ตามบ้านจัดสรรทั่วไป

ระวัง ระวัง….ผู้รับเหมาใจดี จะแถมพื้นคอนกรีตให้ท่านหนาเกินไป!

ในการออกแบทั้งหลายทั้งมวล วิศวกรโครงสร้างได้ออกแบบพื้นคอนกรีตไว้หนาเพียงพอแล้ว อย่าให้ผู้รับเหมาเทพื้นคอนกรีตให้หนาเกินกว่าที่แบบกำหนดด้วยความใจดี (หรือผิดพลาด) แล้วมาบอกคุณว่า “แข็งแรงขึ้น” เพราะนั่นอาจเป็นสาเหตุให้อาคารของคุณพังลงมาได้ …. เพราะคอนกรีตเป็นวัสดุที่หนักมาก 1 ลูกบาศก์เมตร หนักตั้ง 2,400 กิโลกรัม หากเขาเทคอนกรีตหนาขึ้นเพียง 5 เซนติเมตร คิดเป็นน้าหนักที่โครงสร้างต้องรับเพิ่มขึ้นถึง 2,400 x 0.05 =120 กิโลกรัม และตามกฎหมาย บ้านพักอาศัยจะออกแบบให้รับน้าหนักได้เพียง 150 กิโลกรัม/ตร.ม. พอมีน้าหนักเพิ่มขึ้นโดยไม่จาเป็นตั้ง 120 กิโลกรัม ก็เลยเหลือความแข็งแรงที่โครงสร้างจะรับได้อีกเพียง 105 – 120 = 30 กิโลกรัม…เท่านั้นเอง

อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ้านคุณ ทาให้คุณจนได้แค่ไหน ?

หลายคนชอบบ่นว่าค่าไฟฟ้าแพงเหลือใจ และคนอีกหลายคนก็ใช้ไฟฟ้ากันอย่างไม่บันยะบันยัง และคนหลายคนก็นึกว่าเครื่องปรับอากาศเท่านั้นที่กินไฟมาก และหลายคนก็อาจจะอยากรู้ว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านเรานั้นกินไฟและเปลืองสตางค์ขนาดไหน และหลายครั้งพยายามศึกษา…แต่ก็ไม่รู้ว่าเรื่องเพราะศัพท์แสงทางเทคนิคมากเหลือเกิน วันนี้เราลองมาดูกันแบบง่ายๆ ดีกว่าว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้ตัวเรากินเงินเราไปขนาดไหน (โดยสมมุติว่าค่าไฟฟ้าราคา 2 บาทต่อหน่วย และอุปกรณ์นั้นทางานตลอดเวลา)

ชนิดของอุปกรณ์ ขนาด กินไฟ