เกาะที่น้ำใส

Posted on: สิงหาคม 27, 2017, by :
  1. โถส้วมอยู่ระดับต่ำมนุษย์- ผู้ต้องการเป็นเจ้าของและครอบครองทุกอย่างแต่บางครั้งเราก็ลืมไปว่า ทันทีที่เราเป็นเจ้าของและครอบครองมัน สิ่งนั้นก็ลดความงามลงทันทีธรรมชาติจะสวยงามดีเมื่อมันอยู่ในที่ของมันหลังจากผ่านคลื่นลมกว่าบ่อเกรอะ ทาให้ระยะลาดของท่อส้วมไปถึงบ่อเกรอะน้อยมาก โอกาสที่น้าจะไหลย้อนกลับมามีมาก
  2. ท่อส้วมแตก มาหลายหาดก็ได้เวลานอนสูดออกซิเจนเย็น ๆ ที่เกาะไผ่ เกาะที่น้ำใสและทรายสวย แต่ผมไม่สนใจความงามอีกต่อไป ขอให้หลังได้เอนลงบนทรายนุ่ม ๆขาวๆ และหลับยาวๆสักหนปลาตัวเล็กตัวน้อยว่ายวนอยู่ใกล้มนุษย์และอาจไปฝัง (หรือเกือบฝังอยู่ในดิน) ทาให้เกิดกลิ่นเหม็นและราดส้วมไม่ลง หรือบางครั้งราดลง บางครั้งราดไม่ลง
  3. ลืมใส่ท่ออากาศ ให้ส้วมหายใจ เขาลูกเล็กๆโอบอ่าวเอาไว้ให้ความรู้สึกอบอุ่น น่ารักอ่าวต่างจากทะเลก็ตรงนี้ ความเวิ้งว้างนั้นบางครั้งก็ชวนให้ใจหาย เพราะมองไปแล้วไม่เห็นจุดสิ้นสุด ต่างจากอ่าวที่มีแนวทิวเขาเวลาราดน้าจะราดไม่ลง เพราะน้าที่ราดไม่สามารถเข้าไปแทนที่อากาศได้
  4. หากเป็นโอบล้อม เห็นอาณาเขตชัดเจน ให้ความรู้สึกเหมือนรวงรังดวงดาวมาหยาสดใสเกินกว่าส่วนอื่นๆของโลกสีเขียวของต้นไม้และภูเขา น้ำทะเลระบบบ่อซึม ที่วางไว้ในดินที่มีความชุ่มชื้นมาก แทนที่น้าจาก บ่อเกรอะ บ่อซึมจะซึมไหลออก กลับกลายเป็นน้าซึมเข้า ปัญหาที่ตามมา คือส้วมเต็มบ่อย และราดน้าไม่ลง